JMTC仙台教室さんで「ネットショップ実務士・補」講座&試験開催。

1日の受講でネットショップ運営の為の基礎が学べて、更にネットショップ実務士・補の資格が取得できます。これからネットショップ運営をされる方や会社でネットショップ運営に携わる方には朗報です。